Lex Maria-anmälan för sexuella närmanden

Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan till Socialstyrelsen enligt lex Maria.

Ärendet rör en kvinna som under psykoterapeutisk behandling uppgett att terapeuten utförde sexuella närmanden mot henne och att hon efter händelsen mått psykiskt dåligt.

Efter att kliniken intervjuat både patienten och terapeuten valde man att gå vidare med en anmälan och få fallet granskat av Socialstyrelsen, säger chefsläkare Hans Rutberg till Sveriges Radio Östergötland.