Tunnelprojekt i Motala

Sommarjobbande ungdomar ger en otrygg tunnel en ansiktslyftning i sommar. Gångtunneln Medivitullen/Urbanhjärnesväg som byggdes på 1960-talet rustas upp i ett projekt som Motala Kommun och Vägverket ansvarar för.

Projektledare för tunnelprojektet är konstnären Sira Lisse och under sommaren jobbar 20 sommarjobbande ungdomar med att rengöra, reparera, måla och utsmycka tunneln.

- Vi ville ta tillvara ungdomarnas kraft och vilja, säger Sira Lisse.

Tunneln har länge upplevts som otrygg av Motalaborna och med uppfräschningen hoppas man att ortens befolkning åter skall våga använda tunneln i större omfattning. Invigningsker den 1 september med vernissage och disco i tunneln.