Fjärrvärmeläcka i Linköping

Tekniska verken har nu hittat den läcka på fjärrvärmeledningen som inatt sprang läck på Rydsgatan i Linköping.

Ett rostangrepp på en huvudledning gjorde att ledningen gick sönder o omkring 800 hushåll har under dagen varit utan varmvatten.