Barnmorskemottagning anmäld för att inte ha undersökt foster

En kvinna i Linköping har anmält personal på en barnmorskemottagning i Linköping till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd eftersom hon inte i tid fått de undersökningar som krävdes för att konstatera att fostret bar på en ärftlig skada.

Kvinnan som var gravid oroade sig för att föda ett barn med ryggmärgsbrock eftersom hon hade ett syskon med sjukdomen och hon visste att det var ärftligt.

Trots upprepade påstötningar fick inte kvinnan de undersökningar som behövdes förrän graviditetsvecka 31 då det var för sent för abort.

Undersökningen visade att barnet både hade ryggmärgsbråck och vattenskalle.

När skadan konstaerats fick hon veta av en läkare på Universitetssjukhuset i Linköping att hon redan från början borde bedömts ha en riskgraviditet med specialistmödravård som följd och att hon borde fått en ultraljudsundersökning redan i vecka 18.