Begär godkännande för bygge i Kvarn

Bygget av en ny stridsanläggning vid det militära övningsområdet Kvarn, utanför Motala, har nu kommit ett steg längre.

Det är Fortifikationsverket som i en skrivelse begär att regeringen godkänner byggnationen som beräknas kosta 150 miljoner kronor.

I planerna ingår en manöveranläggning på en yta om 500 x 500 meter, ett prickskytte- och klättringstorn och en rensningsbana med rensningshus. Anläggningen ska bland annat användas till officersutbildning med inriktning på stridsteknik och beräknas stå klar i februari 2008.