Slarv med brandskyddsrapporter

Många fastighetsägare i Norrköpings kommun har inte lämnat in den rapport om brandskyddet som man skall göra enligt lag.

Fler av de redovisningar som inte lämnats in rör kommunens egna fastigheter och syftet är att öka brandskyddet i lokaler där det vistats många människor.

Brandförsvaret i Norrköping skickar nu ut förelägganden till de som inte redovisat sitt brandskydd, något som kan resultera i böter för fastighetsägarna.