Östgötska bönder får skörda åkrar i träda

På grund av torkan i södra Sverige har nu bönder i bland annat Östergötland fått tillåtelse att skörda åkrar som egentligen ligger i träda utan att bli av med sitt EU-stöd.

I trädan växer det oftast gräs och klöver som enligt reglerna inte får skördas innan första september, men på grund av torkan har det blivit svårt för jordbrukarna att få fodret att räcka till.

Därför begärde Sverige om att man skulle få skörda trädan och använda som foder redan nu.

Fodret får användas till egna djur eller skänkas till andra men inte säljas.