Brandskyddsrapporter saknas i Norrköping

Många fastighetsägare i Norrköpings kommun har inte lämnat in den rapport om brandskyddet som man skall göra enligt lag.

Flera av redovisningarna rör kommunens egna fastigheter. Många av Norrköpings skolor och vårdboenden har inte redovisat hur deras brandskydd ser ut i år.

Syftet med rapporterna är att öka brandskyddet i lokaler där det vistas många människor. Brandförsvaret i Norrköping skickar nu ut förelägganden till de som inte redovisat det hela, vilket i slutändan kan resultera i böter för fastighetsägarna.

Sedan den första januari 2005 måste fastighetesägarna redovisa för brandförsvaret hur deras brandskydd ser ut. I många fall vill man till en början ha in redovisningarna varje år, och det är det som är problemet eftersom fastighetsägarna redovisat det hela tidigare. I Norrköping skulle man ha fått in över 200 rapporter under det första halvåret men saknar fortfarande 160 stycken.