Länsstyrelsen vill skydda våtmarker

Länsstyrelsen i Östergötland föreslår till Naturvårdsverket att 27 områden i länet får ett speciellt våtmarksskydd.

I förslaget ingår redan skyddade och dessutom ett antal nya områden som behövs för att bland annat minska övergödningen i Östersjön.

Länsstyrelsen har fått i uppdrag av Naturvårdsverket att ta fram förslag på våtmarksområden som ska skyddas enligt den nationella myrskyddsplanen som håller på att tas fram. 12 av de 27 föreslagna områdena i länet är redan våtmarker idag, men behöver enlgit länsstyrelsen ett skydd mot exploatering. De övriga femton områdena är helt nya.

Bland de nya finns exempelvis Trehörnamyren i Ödeshög, Mosebromossarna i Ydre, Nävsjömossen i Norrköping och Stora Runkan i Finspång. De ser Dan Nilsson, på länsstyrelsen som de allra viktigaste.

Pelle Zettersten

pelle.zettersten@sr.se