Kolonirörelsen i Norrköping 100 år

I år är det hundra år sedan det första koloniområdet bildades i Norrköping.

Det låg mellan Vasaparken och Albrektsvägen och anledningen till det kom till var bland annat att föräldrar och barn skulle umgås i friska luften.

Skarptorps koloniförening i Norrköping är som en lite bullerby där blommorna vräker sig över staketen och äpplena mognar på träden. Men även den mest blomstrande idyll har en gång legat i sin linda. Redan 1899 gjorde trädgårdsdirektör Agathon Sundius en trevare för att väcka norrköpingsbornas intresse för kolonirörelsen, vars förebild han hittat i Tyskland.

Men det skulle dröja till 2006 innan stadens första koloniträdgårdsförening registrerades. Och det är faktiskt en ren slump att kolonisterna i Norrköping fått reda på att det är hundraårsjubileum i år. Inez Ek, kolonist och nybliven pensionär från sitt arbete på Norrköpings stadsarkiv fick av en händelse ögonen på registreringen från 1906 under en dag på jobbet.

Nu har hon forskat vidare i ämnet och lagom till 100 årsjubileet skriver hon på en liten text som ska redogöra för kolonirörelsens begynnelse i Norrköping. Enligt Inez Ek var det prästen Eklund och folkskolläraren Ringkvist som grundade den första föreningen i Fridtuna, mellan Vasaparken och Albrektsvägen. Prästen och folkskolläraren ville uppmana föräldrarna att umgås med sina barn ute i friska luften, men hade också som syfte att förhindra att människor drogs till krogens frestelser inne i stan.