Valdemarsvikbo granskar Nationalnyckeln

Sveriges största bokverk någonsin ska samla alla landets växter och djur i en samling. Bokserien som heter Nationalnyckeln kommer att bestå av över 100 böcker när den är klar om ungefär 20 år.

Jimmy Adolfsson är Entomolog från Valdemarsvik och en av de som faktagranskar Nationalnyckeln. I december ska en volym om många fjärilsarter vara klar.

Det är Sveriges riksdag som tagit beslut om att samla alla Sveriges 50 000 arter av djuroch växter i en bokserie. Över hundra böcker ska ges ut under en 20 ärsperiod, hittills har tre böcker publicerats.

I den fjärde boken som handlar om fjärilsgruppen svärmare och spinnare kan man förutom noggranna beskrivningar av arterna följa en fjärils liv från ägg, via puppa, till vuxet djur. Att Jimmy Adolfsson valts ut som faktagranskare beror mycket på den kunskap han har samlat på sig genom de unika samlingar av fjärliar han har. Där kan man tydligt se hur de skiljer sig åt i de stadier de går igenom. Samlingarna har han skaffat sig genom att själv föda upp fjärilarna och fotograferat dem i olika stadier.