Färre skarvar längs östgötskusten

Skarvarnas utbredning längs den östgötska och småländska kusten ökar inte i samma omfattning som tidigare.
Det visar den inventering som just nu utförs längs Östersjökusten av Sveriges ornitologiska förening i samarbete med de olika länsstyrelserna.

- Det verkar som om populationen har planat ut eller kanske till och med minskat en del på sina håll för man kanske har nått ett slags maximum vad det gäller skarven, säger ornitolog Lars Hedenström i Söderköping.

Brist på mat
Vad minskningen eller utplaningen av antalet skarvar beror på är svårt att säga. Men enligt Lars Hedenström regleras den framförallt av tillgången på mat och det finns alltid en gräns för hur stor en population kan bli.
Att minskningen skulle ha något att göra med den illegala jakten eller förstörelsen av ägg tror Hedenström inte eftersom en sådan nedgång endast påverkar antalet djur kortsiktigt. Skarvarna flyttar då bara till en annan plats eller återvänder senare och då mängden föda inte påverkas så är antalet snart det samma igen.

Äts upp av rovfåglar
En annan orsak till minskningen kan vara att både havsörn och även berguv ökat i antal och då skarvungar är ett lättfångat byte kan rovfåglarna bli de som håller stammen nere.
- De har tydligen insett att de här ungarna är väldigt näringsrika och dessutom lättfångade, berättar Lars Hedenström.

Pelle Zettersten

pelle.zettersten@sr.se