Fler utländska studenter till Linköping

Allt fler utländska studenter vill studera på Linköpings universitet och i år har drygt 2500 ansökningar kommit in till mastersprogrammen vilket är en ökning med nästan 30 procent. 

Även Erasmusprogrammet har en lika stor ökning av studenter.
- Det är ganska mycket fler, nästan 700. Så det är en ganska markant ökning, säger Kerstin Brolén som är samordnare för utbytesstudenterna.

En fjärdedel av alla som kommer till Linköping är från Tyskland, lika många kommer från Frankrike och på tredje plats hamnar Spanien.

Kurser på engelska en orsak
Tidigare har Linköpings universitet legat efter Lund och Uppsala när det gäller antalet utbytesstudenter på Erasmusprogrammet, men med den här ökningen i år kommer man med all säkerhet hamna högre upp. En anledning till att så många söker till Linköping tror Kerstin Brolén är att Tekniska högskolan har gott renommé utomlands. Men orsakerna är fler.
- De får alla kurser på engelska vilket är ganska ovanligt.

Sätter Linköping på kartan
Att fler utländska studenter söker sig till Linköping är bra för universitet berättar Kerstin Brolén. Universitetet får ut sitt namn i Europa och får en plats på kartan.
- Jag vågar säga att 90-95 procent av de som åker hem är så himla nöjda med sitt år i Linköping också. Så jag tror att de kommer hem och pratar ganska gott om Linköping och det är kul. Och jag tror att det innebär rätt mycket för universitetet också. Att man får ut namnet.