Fler unga kvinnor dricker sig berusade

Tendensen att allt fler unga dricker sig kraftigt berusade är tydlig i Norrköping.

Chefen för beroendekliniken i Norrköping, Lennart Hejne, säger till Sveriges Radio Östergötland att man märkt att särskilt unga kvinnor dricker allt mer.

En undersökning vid Stockholms universitet visar att unga kvinnor är den grupp i landet där drickandet ökar kraftigt.