Skolverket kritiserar Motala kommun

Motala kommun får kritik av skolverket efter att ha stängt av en elev i Skolgårda skolan under nio dagar.

Det var efter ett busstreck då eleven nattetid med några kompisar tog sig in på en tomt som ägs av en av skolans personal och bland annat knackat på dennes dörr och hoppat på en studsmatta som det beslutades att eleven inte skulle få delta i undervisningen.

Skolverket riktar start kritik mot skolans agerande då en elev som inte kan delta i den ordinarie

undervisningen ändå skall få ta del i skolarbetet, något som inte skedde.