Färre väljer att studera utomlands

Samtidigt som fler utbytesstudenter kommer till Linköpings universitet från andra länder i Europa, blir det allt färre Linköpingsstudenter som söker sig till andra länder. 

Det finns flera anledningar till det minskade intresset bland svenska studenter att läsa en del av utbildningen utomlands. Dåliga språkkunskaper kan vara en orsak, säger Karin Granevi som är tillförordnad enhetschef vid Högskoleenheten på internationella programkontoret.
- Studenterna väljer helst att åka till engelskspråkiga länder eller universitet där de kan läsa på engelska. Språkkunskaperna har minskat så det är inte så många som åker till Frankrike eller Tyskland längre till exempel.

Läsåret 2004/2005 var det 240 personer från Linköpings universitet som åkte iväg för att studera på Erasmusprogrammet, som bara gäller i Europa. Förra året var det drygt 200 Linköpingsstudenter som pluggade i europeiska länder och det har i stort sett minskat sedan slutet av 90-talet.

Nytt utbildningsprogram
Ingrid Axberg-Ahlsson är samordnare för de studenter som åker utomlands vid tekniska fakulteten. Hon säger att universitetet har lagt ned mycket arbete under våren på att ta fram en strategi för hur fler studenter ska bli intresserade av att åka ut i Europa. Hon säger också att tendensen är att det inte kommer bli fler. Ett nytt utbildningsprogram inom EU ska börja gälla nästa år och pågå fram till 2013. Målet är att 10 000 svenska studenter ska söka sig utanför landet till Europa varje år. Men det är ingen enkel uppgift säger Karin Granevi.
- Vi försöker att få upp intresset.