Protest mot vindkraftverk i Vadstena

Ett par i Vadstena vill att regeringen ska ta upp ett överklagande om bygget av ett nytt vindkraftverk. Paret anser att de tre vindkraftverk som redan finns där idag orsakar buller och stör landskapsbilden.

Länsstyrelsen har redan avslagit parets tidigare överklagan om bygget av det nya vindkraftverket. Men Vadstenaborna som VILL att ärendet ska tas upp ännu en gång vänder sig nu till regeringen för att få möjlighet till en ny prövning hos Länsstyrelsen.