Brist på specialistsjuksköterskor

På flera håll i landet saknas specialistsjuksköterskor inom bland annat intensivvård, psykiatri och operation. Det har också varit svårt att fylla platserna på utbidningarna. Nu varnar landstingen för att bristen kan förvärras.

Anledningen är att flera universitet och högskolor genom skärpta behörighetskrav stänger ute sjuksköterskorna från specialistutbildningarna.

– Jag kan mest tala för Linköping, där vi nästan har kris när det gäller specialistutbildade. Får inte vi tillräckligt många specialistutbildade sjuksköterskor kan det till och med komma att påverka produktionen, säger

Landstinget i Östergötland är inte unikt. På många sjukhus i landet saknas specialistsjuksköterskor inom bland annat psykiatri, intensivvård och operation.

Slår larm
Nu slår organisationen Sveriges kommuner och landsting larm om att situationen kan förvärras eftersom flera universitet och högskolor planerar att skärpa behörighetskraven till specialistsjuksköterskeutbildningarna.

Högskoleförordningens enda krav är att man ska vara legitimerad sjuksköterska, ändå kräver allt fler högskolor 40 eller 60 poäng i ämnet vårdvetenskap för att man ska komma in på utbildningen.

Sjuksköterskor som utbildat sig före 1993 har ofta bara 20 poäng vårdvetenskap i bagaget, därför riskerar de att stängas ute från specialistutbildningarna.

Vädjar till högskolorna
I ett brev till högskolor, universitet och regering vädjar Sveriges kommuner och landsting nu om att behörighetskraven inte höjs.

Men lärosätena förklarar att Bolognaprocessen, det vill säga anpassningen till övriga Europa, gör att kraven måste höjas.

– När det gäller specialistutbildningar av sjuksköterskor så ligger de på en avancerad nivå, och vår tolkning har varit den att om de vill ta ut en magisterexamen så bör man ha 60 poäng i omvårdnad, säger Karl-Gustav Norberg, programansvarig för specialistsjuksköterskeutbildningarna vid Mittuniversitet.

Behörighetskraven är inte det största hotet
Enligt Vårdförbundet är det inte de höjda behörighetskraven som är det största hotet när det gäller rekryteringen av specialistsjuksköterskor.

Facket lägger i stället ansvaret på landstingen som varit för dåliga på att premiera dom sjuksköterskor som väljer att gå de ettåriga specialistutbildningarna.

– Man kan ju bland annat se till så att man har möjlighet att göra det på betald arbetstid och att man får ersättning för den litteratur som finns. Sen är det ju också så att man behöver se över hur lönestrukturen ser ut, att det ska löna sig att utbildas till specialistsjuksköterska, säger Anna-Karin Eklund, ordförande på Vårdförbundet.

Sara Pramsten
sara.pramsten@sr.se