Alltfler använder nikotinläkemedel för att sluta röka

Allt fler östgötar tar hjälp av läkemedel eller plåster för att sluta röka.

Enligt ny statistik från Apoteket har försäljningen av antalet dygnsdoser nikotinläkemedel ökat med lite drygt 4% det första halvåret i år jämfört med samma period förra året.

I riket som helhet har den ökat lite mindre än 3%.