Efter torkan - Ammoniak i halmen ska rädda foderlagren till vintern

Trots det regn som har kommit i länet de senaste dagarna kommer många lantbrukare sakna foder till sina djur i vinter.

Det är torkan som förstört skörden och därför har många lantbrukare redan börjat använda vinterns foder till djuren. Men en nygammal metod kan kanske lösa många bönders bekymmer.

Det handlar om att ammoniakbehandla halm, för att sedan använda som djurfoder.

Genom att behandla halm med ammoniak höjs näringsvärdet i halmen så att den går att använda som djurfoder. Metoden är gammal och går till så att halmen isoleras med plast. Sen sprutas ammoniak in och absorberas av halmen som sedan luftas ett par dagar. Metoden kräver specialutrustning och det är endast särskilda företag som utför behandlingen. Efterfrågan hos dem har ökat stort den senaste tiden.

Men på Sveriges Lantbruksuniversitet är man skeptisk och rekomenderar att man utfodrar djuren med vanlig halm blandat med kraftfoder.

Men jordbrukaren Torgny Wikelöv ger itne mycket för den idén, blankhalm vill inte djuren ha, menar han.