Oppositionen kraftsamlar gemensamt i Vadstena

I Vadstena stärker nu centerpartiet, folkpartiet, kristdemokraterna och miljöpartiet sitt samarbete genom att gå ut med ett gemensamt valprogram kallat Kraftsamling Vadstena.

Partierna har enats om utvecklingsfrågor samt frågor som rör turism och vägar. Grunden för programmet är en enkätundersökning som partierna i våras skickade ut till samtliga hushåll i Vadstena kommun.

Under den här mandatperioden har de fyra partierna samarbetat i opposition.