Svagt intresse för att öka valdeltagandet i kommunerna

Den satsning som studieförbunden i Östergötland vill genomföra för att öka valdeltagandet har inte fått gehör ute bland länets kommuner.

Endast två kommuner har ställt sig positiva till satsningen som bland annat innebar att man skulle få fler invandrare och ungdomar att besöka vallokalerna.

Det var i maj som ABF skickade ut en förfrågan till länets kommuner och undrade om de ville skänka 50 öre per kommuninvånare till projektet. Tanken var att en grupp från studieförbunden skulle besöka olika bostadsområden och köpcentrum i länet under valmånaden och att människor då kunde ställa frågor om valet och även få prova på att rösta.

Bakom idén stod förutom ABF, studieförbunden folkuniversitet, medborgarskolan, NBV, Sensus och studieförbundet vuxenskolan.

Men endast två kommuner, Boxholm och Mjölby, vill nu delta i satsningen. Fem kommuner har inte svarat och övriga sex har alltså sagt nej. En av de kommuner som inte vill delta i satsningen är Vadstena. Inger Gustafsson Printz är kommunfullmäktiges ordförande och hon säger att kommunen redan jobbar mycket med den här typen av frågor:

Helli Martinsson, som är ansvarig för projektet, tycker det är tråkigt att inte fler vill vara med och menar att de borde se det som ett bra initiativ.

i Mjölby och Boxholm kommer projektet alltså bli av och även i övriga kommuner kommer det bli någon form av aktiviteter eftersom regionförbundet Östsam skänkt 25 öre per länsinvånare, men det kommer inte bli så stort som man tänkt sig. Den 15 augusti träffas en arbetsgrupp för att planera upp arbetet.