Tjustbanan i uselt skick

Östgötatrafikens VD Leif Johansson vill skynda på upprustningen av Tjustbanan. Banan är i så dåligt skick att den sliter ut tågen och gör trafiken onödigt dyr. Sker ingen upprustning snart blir det nödvändigt att sätta in bussar istället för tåg mellan Linköping och Västervik, tror Leif Johansson.

På uppdrag av regeringen har banverket gjort en förstudie om hur man kan få ner restiden mellan Västervik och Linköping till under en timme. Idag tar resan en och halv timma.

Men när Tjustbanan kan byggas om finns inga beslut om. Därför har Östgötatrafiken i ett brev krävt att banverket underhåller den bana som finns idag. Tjänstemän från banverket provåkte kort därefter banan och beslöt då att uttöka hastighetsbegränsningarna ytterligare av säkerhetsskäl. På vissa sträckor håller tågen nu bara 60 kilometer i timman.

Om trafiken ska bedrivas med tåg eller buss är politikernas sak att avgöra, men Leif Johansson har sin uppfattning klar.

-Blir det ingen förbättring av banan tycker jag att man allvarligt skall diskutera om man skall ersätta tågen med busstrafik.