Dubbeldäckare mellan Linköping och Norrköping

Busstrafiken mellan Linköping och Norrköping kommer delvis att börja trafikeras av dubbeldäckarbussar.

Norrköpings tidingar skriver att bussarna börjar trafikera sträckan i slutet av månaden.

I de nya bussarna ryms 90 personer.