Ingen mer algblomning

Algblomningen i Östersjön tycks nästan vara över för den här sommaren. Den senaste veckan har bara ett fåtal mindre ytansamlingar observerats.

Blomningen började på allvar i början av juli och nådde sin kulmen i mitten av månaden. Sedan dess har ytansamlingarna blivit färre och färre.

-Vi tror inte det blir så mycket mer i år, säger Gunnar Aneer vid Informationscentralen för egentliga Östersjön.

Årets algblomning i Östersjön blev aldrig lika intensiv som förra årets blomning, då stora koncentrationer noterades på flera håll. Skillnaden beror på att mängden fosfor i vattnet var betydligt större i fjol.