Enklare att donera till universitet

Nu får även universitet och högskolor ta emot donationer från aktieägare som skattefritt kan skänka bort sina utdelningar.

Det är en dom i regeringsrätten tidigare i veckan som öppnar för den här möjligheten. På Linköpings universitet arbetar Hans Sjögren som professor i ekonomisk historia och han säger att domen kan komma att få stor betydelse både för forskning och tillväxt.
- Den kunskapen som kommer fram i den forskningen kan ju leda till att entreprenörer kan starta ett bolag inom Biotech och lägga det i Mjärdevi och liknande. Detta i sin tur skulle kunna skapa högre tillväxt för regionen och sysselsättning.
Sjögren menar att det är kedjan av den goda donationskulturen. Att pengar genereras, går in till forskning, skapar kunskap och med den kunskapen kan man bilda bolag och nyanställa.

Närmare det amerikanska systemet
Tillsammans med några andra medförfattare gav Hans Sjögren för ett par år sedan ut en bok om donationer. I boken efterlyser de bland annat bättre regler för donationer i Sverige och det gjordes en jämförelse med hur det fungerar i USA. Hans Sjögren tror att regeringsrättens dom kan innebära att det svenska donationssystemet närmar sig det amerikanska. Där ger man ofta tillbaka pengar till det universitet man studerat vid om man blir rik.
- Man ger tillbaks till de som har fött en till framgång. Och den viktigaste saken där, förutom att donationer ger social status, är också att det har varit skattebefriat.