Rättspsyk JO-anmält

En patient på rättspsykiatriska regionsjukhuset i Vadstena har anmält sjukhuset till JO.

Anledningen till JO-anmälan är att flera planerade aktiviteter ställts in.
Både rastgårdsaktiviteter och resor, nu senast en resa till Skänninge marknad, har enligt anmälaren inte blivit av eftersom det inte funnits tillräckligt med personal.