Stationshus försvinner

Banverket ska avveckla närmare 1 000 järnvägsbyggnader runt om i landet. Flera kan säljas, men de flesta kommer att rivas.

I Östergötland ska 25 byggnader och fem stationshus antingen rivas eller säljas.

Det är regeringen som gett Banverket i uppdrag att så skyndsamt som möjligt göra sig av med byggnaderna.