Östsam gör tv

Tillsammans med Kanal Lokal har regionförbundet Östsam producerat sex tv-program om Östergötlands utveckling.

Syftet är att informera om de möjligheter och problem regionen står inför. Det första programmet i serien Framtid Östergötland sänds på tisdag. Kanal lokal kan ses via det digitala marknätet.