Hur hanterar man Nationalsocialistisk front?

Det går inte att att hindra Nationalsocialistisk front och andra grupper som inte söker demonstrationstillstånd från att demonstrera var de vill, något som Linköpings kommunalråd Lena Micko föreslagit.

Erfarenheterna kommer från Karlskrona, där man istället hittat andra vägar att bekämpa nazism hos ungdomar.

Linköpings kommunalråd Lena Micko föreslog för en tid sedan att Nationalsocialistisk front inte bör få demonstrera i Linköpings centrala delar, utan istället hänvisas till andra platser utanför centrum.

Men det går inte att att hindra nazistiska Nationalsocialistisk front och andra grupper som inte söker demonstrationstillstånd från att demonstrera var de vill, i Karlskrona har man redan undersökt den möjligheten.

Men genom att ställa samma krav på medlemmarna i nazistiska rörelser som på andra medborgare när det gäller att stå till arbetsmarknadens förfogande och ställa upp i arbetsmarknadspolitiska program för att få a-kassa och socialbidrag, har antalet medlemmar i de nazistiska organisationerna minskat i Karlskrona.