150 miljoner till prioriterad sjukdomar

En allmän screening av kroppspulsådern hos 65-åriga män är en satsning som kan bli verklighet inom Östergötlands landsting nästa år.

Idag sammanträder hälso- och sjukvårdsnämnden och på dagordningen finns prioriteringar för 2007.

Enligt det lagda förslaget kommer vården att få utökade resurser med nästan 100 miljoner kronor och tillsammans med det nya statsbidraget skulle hälso- och sjukvårdsnämnden ha cirka 150 miljoner kronor för satsningar på prioriterade behovs- och sjukdomsgrupper.

Andra områden som nämnden vill prioritera är influensavaccineringar av riskgrupper, kirurgi för gråstarr och nya, effektiva, cancerläkemdel.