JK granskar handläggning av körkort

Justitiekanslern, JK, har beslutat att granska handläggningstiderna vid länsstyrelsen i Östergötland när det gäller beslut om omhändertagande av körkort.

JK har tagit initiativ till granskningen efter ett tidigare ärende där beslutet om omhändertagande drog ut på tiden.

Länsstyrelsen har fram till den 17:e november på sig att yttra sig i ärendet.

Enligt lagen ska länsstyrelsen utan dröjsmål besluta om ett körkort ska återkallas tills vidare eller lämnas tillbaka.