Rosandher tar till sig JO:s kritik

– Den här kritiken får jag ta åt mig på allvar, säger landstingsdirektör Åke Rosandher i en kommentar till den kritik som Justitieombudsmannen, JO, riktar mot Rosandher och chefen för ortopedicentrum Per-Otto Olsson. Bakgrunden är deras agerande gentemot läkaren Roger Skogman.

JO kritiserar Åke Rosandhers och Per-Otto Olssons agerande gentemot ortopedläkaren Roger Skogman i samband med de kraftiga protesterna mot nedskärningarna på Vrinnevisjukhuset för några år sedan.

Enligt JO har Rosandher och Olsson genom sitt agerande kränkt läkarens yttrande- och meddelarfrihet.

Åke Rosandher medger i dag att misstag har begåtts:

– Med facit i hand är det lätt att konstatera att det hade varit bättre om det uppmärksammade samtalet där Skogman fick besked om att han inte skulle räkna med en snar befordran till överläkare aldrig ägt rum, säger Rosandher.

Att den uteblivna överläkartjänsten skulle var ett straff för Skogmans kritiska uttalanden förnekar han dock bestämt och han betonar flera gånger att inte heller JO kunnat slå fast att så skulle vara fallet.

Rosandher säger också att han under hela utredningen hoppats att JO skulle göra en annan bedömning.

– Jag får ta till mig kritiken och jag ska ta upp ärendet med politikerna på landstingsstyrelsens sammanträde idag.