Granbarkborrar i östgötska skogar

Skadeinsekten granbarkborre har angripit mellan 50-60 000 kubikmeter skog i Östergötland.

Det är bland annat i södra delen av Kinda kommun som skogsägare har problem med insekten, uppger man på Skogsstyrelsen.

I landet har över en miljon kubikmeter skog angripits.
Angreppen finns över hela det område som drabbades av stormen Gudrun.

Det är sommarens torka som gjort att granbarkborrarna snabbt blivit fler, samtidigt har torkan försvagat trädens motståndskraft.
Skogsstyrelsen kommer nu att utarbeta en handlingsplan för åtgärder inför nästa år.

Ett vanligt år skadas mindre än 100 000 kubikmeter skog i Götaland av torka, svampangrepp eller insektsskador.