Farliga förare ska testas

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) vill testa ett varningssystem på trötta försökspersoner i verkliga trafiksituationer och har sökt tillstånd för att få genomföra tester på motorbanan Mantorp Park söder om Linköping.

Där finns förutom motorbanan lämpliga vägar inom det inhägnade området. VTI har även sökt tillstånd för att studera körbeteendet hos berusade, drogpåverkade och sjuka förare, skriver Svenska Dagbladet.
Försök har tidigare gjorts i simulatorer, men det räcker inte enligt forskarna. I Frankrike, Holland och Danmark har försök genomförts på vanliga vägar. Men riktigt så långt vill VTI inte gå.

Var femte trafikolycka orsakas av uttröttade förare.