Besked dröjer i Valdemarsvik

Det kommer att ta Valdemarsviks kommun ett par månader innan det bestäms om kommunen kommer att betala självrisken för de skador som uppstod i samband med översvämningarna i slutet av augusti.

Det var den 27 augusti som det regnade så kraftigt att Fifallaån och Grävsjöån svämmade över sina breddar. Värst var det i Storängen i norra Valdemarsvik.

Ett flertal villor och företagslokaler vattenfylldes och flera vägar stod under vatten. Det tog flera dagar av ständigt pumpande innan räddningstjänsten hade fått bort allt vatten.

När en månad nu har gått så är nu frågan om vems felet var. Är det kommunens ledningsnät som har brister eller var vädret helt enkelt så extremt att det inte var någonting att göra åt saken.

Först när orsaken till översvämmningarna klarlagts bestäms det om kommunen går in och betalar självrisken för dem som drabbats. I början av september hade mellan tio och femton skadeståndskrav kommit in till kommunen efter översvämmningarna.

Enligt Tomas Örnberg, chef för tekniska förvaltningen i Valdemarsvik kommer det att ta några månader innan de drabade får besked. Dessutom har inte alla som drabbades av skyfallen lämnat in några skadeståndskrav ännu.