Skrotbilar körs bort gratis en månad till

Den som vill få sin skrotbil bortforslad gratis har drygt en månad på sig.

Stiftelsen Håll Sverige Rent har satt den sista oktober som senaste anmälningsdag.

I fem års tid har den såkallade skrotbilskampanjen pågått runt om i landet. 120 000 fordon har anmälts och bland annat har nära 80 000 ton metaller återvunnits från bilarna.

Ändå räknar man med att 350 000 skrotbilar står övergivna kvar i naturen.