Skrik diskuterades i mordrättegång

Riktningen för ett skrik var något som diskuterades vid dagens hovrättsförhandlingar om mordet på en 19-årig kvinna i Norrköping förra året.

Åklagarens huvudvittne berättade om ljud han hört på mordnatten.

Men den 27-årige mannens försvarsadvokat, Ismo Salmi, anser att polisundersökningen kring vittnesmålet är bristfällig.

Den man som vittnade idag hade vid femtiden på mordnatten hört ett högt mansskrik och ett kvinnoskrik i samband med att han satt och rökte med altandörren öppen. Det var ett högt beordrande mansskrik.

Men enligt försvarsadvokaten hade vittnet pekat ut riktningen för skriket åt ett helt annat håll än fyndplatsen. Enligt åklagaren kan orsaken vara att ljudet har studsat så det upplevdes som det kom från ett annat håll.

Försvarsadvokaten var kritisk mot polisutredningen och sa att polisen inte hade gjort något prov över hur ljudet kan studsa i området.

Under eftermiddagen hördes också den misstänkta mannen av rätten. Han berättade att han mött den 19-åriga kvinnan på stan och att hon haft ett frivilligt samlag med honom.

Men mannen hade ibland mycket svårt att svara på åklagare Mats Näknes frågor när han sattes under press.