Två nya lex Mariaanmälningar från länet

I veckan har två lex Mariaanmälningar från Östergötland registrerats hos Socialstyrelsen. Båda gäller operationer vid universitetssjukhuset i Linköping.

Det ena handlar om en halvårsgammal flicka. Flickan var född med svåra funktionshinder men mådde vid tiden för operationen förhållandevis bra. Trots det dog hon natten efter ingreppet.

Babyn opererades med laserteknik, uppger nyhetsbyrån Sirén.

Det andra fallet rör en patient som fick problem med ryggmärgen efter en operationen.