Frågor kan hjälpa undernärda äldre

Ett frågeformulär kan hjälpa vårdpersonal att upptäcka undernärda äldre.

Sjuksköterska Ulrika Söderhamn i Linköping har tagit fram formuläret.

De senaste åren har flera forskningsstudier, bland annat från Linköping, visat att många äldre är undernärda eller riskerar att bli det.

Inom kort lägger Ulrika Söderhamn i Linköping fram en doktorsavhandling i ämnet, skriver Svenska Dagbladet.