Distriktsläkare får kritik

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, kritiserar en distriktsläkare vid vårdcentralen Sandbyhov i Norrköping.

Nämnden anser det oacceptalbelt att ett barn fick vänta i 18 dagar på behandling för urinvägsinfektion. Men felet bedöms inte vara så allvarligt att läkaren ska tilldelas disciplinpåföljd.