Privata lån för snabba vägbyggen

Efter den borgerliga valsegern kan det bli möjligt att betala nya vägar och järnvägar med hjälp av privata långivare, exempelvis större företag. Alliansen har varit enig om detta, säger kristdemokraten Mats Odell till Ekot.

För Östergötlands del kan detta handla om att låna pengar privat till förbifarten av riksväg 50 som idag går rakt igenom Motala.

Folkpartisten Kjell Fransson i Motala sa före valet att en borgerlig valseger skulle påskynda vägbygget just genom den här modellen.

Även till exempel den lokalt efterlängtade förbifarten öster om Vadstena skulle kunna skyndas på med hjälp av privata lån.

När vägen är färdig skulle staten börja betala ränta och amorteringar på kostnaden till byggföretagen.

Modellen har fått kritik av vänsterpartiet för att offentliga medel på det här sättet skulle bli vinster hos byggföretagen.