Premiär för ny lokal TV-kanal

Norrköpings tidningar startar idag en 24 timmars tv kanal som ska sända via kabeltevenätet i östra Östergötland.

Företaget hoppas nå fler tittare, läsare och annonsörer.

Björn Jacobsson är VD för Norrköpings Tidningar och hans förhoppning är att satsningen ska göra företaget starkare.

– Jag tror att det stärket varumärket Norrköpings Tidningar därför att vi blir en mer komplett nyhetsförmedling. – Nu kommer vi att ha konktakt med våra läsare, lyssnare och tittare tjugofyra timmar om dygnet, säger Björn Jacobsson.

Konkurrensen från TV, radio och inte minst Internet samt andra mer nischade tidningar har blivit ett stort hot för de traditionella tidningarna.

För 30 år sedan hade Norrkpings Tidningar en upplaga på omkring 54 000 exemplar, förra året låg upplagan på omkring 48 000.
Ledningen för NT och många andra dagstidningar inser nu att de måste byta taktik för att kunna överleva i det massmediala bruset.
Alternativet anser de ansvariga på NT vara ett komplett mediehus där man gör allt; TV, tidning och webbtidning.

Flera tidningar satsar på tv 
Flera andra tidningar runt om i landet producerar redan TV- program som sänds på nätet eller gör radionyheter i samarbete med någon reklamradiokanal.
Som första tidning i Sverige vill nu Norrköpings Tidningar sända 24 timmars tv-program över kabelnätet.
Konceptet har de kopierat från Danmark där det har varit så framgångsrik att man nu tar betalt från de som vill se på kanalen.

Men att NT nu satsar på att göra TV betyder inte att de kommer att priotera tv-produktionen i framtiden enligt Björn Jacobsson:

– Papperstidningen, webben och TV är lika viktiga och som tillsammans kompletterar varandra på ett väldigt bra sätt, säger Björn Jacobsson.

Ekonomiskt är det papperstidningen som hjälper de andra två inriktningarna, men Jacobsson betonar att man prioriterar alla lika mycket.