Höjda avgifter inom äldreomsorgen i Finspång

Den första november blir det en ny taxa för äldre- och handikappomsorgen i Finspångs kommun. Avgifterna har varit oförändrade sedan 2002.

Exempelvis höjs nu hemserviceavgiften från 50 kronor per påbörjad halvtimma till 75 kronor och hemkörning av mat blir 5 kronor dyrare per portion.