Oklart när dricksvattnet i Arkösund är tjänligt igen

Norrköping vatten kan inte svara på när boende i Arkösund kan dricka sitt vatten som vanligt igen. Sedan igår uppmanas Arkösundsborna att koka vattnet eftersom man funnit koliforma bakterier i vattenverket.

Redan i torsdags i förra veckan visade vattenprover att det finns koliforma bakterier i dricksvattnet i Arkösund, men bakteriehalterna var då låga och nådde inte upp till de nivåer när vattnet blir otjänligt.

– Vi kommer att tömma den vattenreservoar som utjämnar dygnsförbrukningen och spola rent och då försöka hitta orsaken, säger Lasse Svensson, vd för Norrköping vatten.

– Vi jobbar på att försöka få ordning på det här så snart som möjligt, men vi kan inte svar på när det kan bli, säger han vidare.

Norrköping vatten startade upp en kloranläggning för att stoppa bakterierna, men det hjälpte inte, utan halterna fortsatte att stiga och i söndags var de så höga att man uppmanade invånarna att inte använda vattnet till mat och dryck, utan att koka det eller hämta vatten i den tank som finns vid affären.