Få kommuner har svarat på brev om hjälpmedel för dyslektiker

Enligt förbundet Funktionshindrade med läs- och skrivsvårigheter, FMLS, är en ljudbok till den vanliga boken ett bra hjälpmedel för skolelever som har dyslexi. Men i de östgötska kommunerna är intresset svalt när det gäller att efterfråga att det till skolböckerna ska följa en cd-skiva med materialet inläst.

FMLS har skickat ut ett brev till alla kommuner i Östergötland med uppmaningen att särskilt efterfråga att det till alla skolböcker ska komma en cd-skiva med materialet inläst.
Men av länets tretton kommuner har tio inte svarat.
- Tycker jag är väldigt dåligt och inte kunna svara åtminstone på vårt utskick, säger Marianne Karlsson som är vice ordförande i FMLS.
Den enda kommunen som ställer sig positiv är Norrköping, Boxholm och Söderköping har meddelat att de inte tänker efterfråga cd-skivor i läromedlet. Marianne Karlsson tror att kommunerna är rädda för att det ska bli extra kostnader.
- Vår uppfattning är att lärarna är de som är bäst skickade att avgöra vilken typ av läromedel man ska använda, säger Anders Senestad som är ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Söderköping.
Enligt FMLS är ljudboken ett bra hjälpmedel för elever med dyslexi, men det måste göras fler böcker med cd-skivor så att det inte blir ett specialhjälpmedel som är extra dyrt. Gudbjörg Gudjonsdottir är dyslexipedagog i Norrköping och hon säger att beställare på enskilda skolor är en liten påverkansgrupp i jämförelse med tretton östgötska kommuner.
- Det skulle ju förstås bli rush så de skulle ju få överväldigande att skapa det här och det skulle ju vara bra.