Buskörning stör Söderköpingsbor

Boende i Söderköping har tröttnat på att trimmade mopeder och bilar kör runt i stans centrala delar under kvällar och nätter.

Trots att kommunen försökt lösa problemet så fortsätter buskörandet mellan de smala gatorna och nu ska frågan återigen tas upp i tekniska utskottet.

Problemen med buskörning finns bland annat på Skönbergagatan, Ågatan och i Drothemskvarteren.

Förra året lämnades en protestlista in till kommunen angående buskörningen. Kommunen har försökt få ungdomarna att köra på en crossbana utanför stan men det har de inte velat och därför försöker kommunen nu få fram ett annat alternativ, enligt Björn Aldin teknik- och entrepenadchef i Söderköping.