Unga i Motala svarar på frågor om levnadsvillkor

Nu är det åter igen dags för ungdomar i ett antal kommuner runt om i landet att svara på frågor om sin hälsa, hur de upplever skolan och hur de ser på sin fritid och framtid. Motala är en av 27 kommuner som deltar i enkätundersökningen. 

Bakom enkäten står statliga Ungdomsstyrelsen och syftet är att kommunerna ska få ökad kunskap om ungdomars levnadsvillkor.

Enkätsvaren kan användas både för att utveckla kommunens verksamhet och för att förbättra ungas villkor. Med svaren som underlag kan kommunerna fatta beslut som bygger på hur unga verkligen har det i den egna kommunen.

Motala är den enda östgötska kommun som deltar:

– Det är andra gången som vi är med i undersökningen och det resultat som framkom vid förra tillfället 2002 har varit mycket värdefullt för oss, nästan som en bibel, säger Nicklas Rudberg som är ordförande i barn- och ungdomsberedningen i Motala kommun.