Färre östgötar på plats när riksdagen öppnade

Uppdaterad version 15:15
Idag öppnar riksdagen igen efter sommaruppehållet och på östgötabänken kommer det nu vara glesare. Efter valet står det klart att Östergötland går miste om två riksdagsledamöter. 17 platser blir nu 15.

Socialdemokraterna, folkpartiet och kristdemokraterna förlorar alla var sin plats. Därmed försvinner bland annat folkpartisten Linnea Darell från Linköping ifrån riksdagen efter en mandatperiod. Den tidigare gruppledaren för miljöpartiet, Helena Hillar Rosenkvist från Ödeshög, finns inte heller med idag.
Miljöpartiets enda riksdagsplats på östgötabänken går istället till språkröret Peter Eriksson, den enda av kandidaterna i Östergötland som blev invald på personröster trots att han är från Norrbotten.

Moderaterna är, efter sitt rekordval, det enda partiet som växer på östgötabänken. Partiet har nu fyra platser vilket är en mer än förra mandatperioden. Och en av de nya riksdagsledamöterna för partiet är Betty Malmberg från Ödeshög som idag fanns på plats i sitt nya arbetsrum i riksdagshuset. En av de viktigaste frågorna för henne rör Ostlänken.
- Den tycker jag är oerhört viktig. Därför att kunna öka på möjligheten till pendlande breddar ju arbetsmarknaden på ett helt annat sätt än vad man kan överblicka idag. Det skulle kunna vara ett stort lyft för östgötarna.