Arbetssituationen kan påverka magen

Brist på inflytande över arbetet sätter sig ofta i magen. Det visar en ny doktorsavhandling från Linköpings universitet.

Det är personer med litet inflytande över sitt eget arbete som riskerar att oftare drabbas av mag- och tarmbesvär än andra. Så kallad irriterad tarm betecknas i dag som en dold folksjukdom som drabbar relativt unga människor och särskilt kvinnor.

Det är doktoranden Åshild Olsen Faresjö vid avdelningen för socialmedicin och folkhälsovetenskap som bland annat har granskat data från tre vårdcentraler under fem års tid. Hon har kommit fram till att kvinnor med litet inflytande i planeringen av sitt arbete och över sin arbetstid samt med små möjligheter att lära sig nya saker i arbetet, löper störst risk att drabbas av mag- och tarmbesvär.